Фирма КрисДан 79

Свържи се с фирма КрисДан 79

Покупка на стоки и други вещи c цeл да ги пpeпpoдaде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни сделки; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване, преработка и реализация на плодове и зеленчуци, на риба и рибни продукти и на селскостопанска продукция за вътрешния и външния пазар, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.