Фирма АЛФА ЮНИТИ

Свържи се с фирма АЛФА ЮНИТИ

Продажба на стоки, консумативи, информационни и импресарски сделки, вътрешно и външно търговска дейност, рекламна дейност, офис доставки, каталожна и интернет търговия, лизинг, информационни програмни или други услуги, обработка данни, хостинг и подобни дейности, сделки с интелектуална собственост и всякакви други сделки, за които няма законова забрана в страната и чужбина, разработка, внедряване и поддържане на софтуерни продукти и решения, изграждане на интернет страници (уеб дизайн), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.