Фирма БОЖИ 67

Свържи се с фирма БОЖИ 67

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство /без процесуално/ и посредничество, консултантски и други търговски дейности и сделки неупоменати по-горе, както и всяка друга дейност не забранена от закон

гр. Плевен, ул. Гривишко шосе 6