Фирма АНТАРИА

Свържи се с фирма АНТАРИА

Търговско посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантски услуги при сделки с недвижими имоти, реклама на недвижими имоти, управление на недвижима собственост, оценки на недвижими имоти, консултантска дейност по архитектурен дизайн и интериор на жизнената и бизнес среда на жилища, офиси и търговски площи, проектиране и строителство, маркетингови проучвания и анализи на пазара на недвижима собственост, строителни ремонти, почистване на жилища, офиси, търговски площи и външна инфраструктура, счетоводни услуги, осъществяване на търговски дейности, незабранени със закон.