Фирма ЕВИ – 87

Свържи се с фирма ЕВИ – 87

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕТЕРИИ, ОТКРИВАНЕ И СКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕРИГА ОТ МАГАЗИНИ; СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ОКАЗИОН; ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ -ВНОС И ИЗНОС, ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТИ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пещера, ул. ул.РОДОПИ 16

Телефон: **********