Фирма БИЙФТЕК

Свържи се с фирма БИЙФТЕК

вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки; покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид; търговия със стоки собствено производство; покупко-продажба, отдаване под наем, ремонтни дейности на недвижими имоти, строителство в страната и в чужбина; комисионерска дейност; транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство на продукти от месо и на месни заготовки; преработка на месо; търговия с месо и месни продукти; ресторантьорство, кетъринг; организация, стопанисване и управление на заведения за бързо хранене след получаване на съответните лицензии и разрешителни, когато такива са необходими, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. Бургас, ул. ул. Граф Игнатиев 17