Фирма БОЛКАН КЪНСТРЪКШЪН МАШИНЪРИ

Свържи се с фирма БОЛКАН КЪНСТРЪКШЪН МАШИНЪРИ

търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, лицензионна дейност, маркетинг и рекламна дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, покупко – продажба, строителство, ремонт, проектиране и управление на недвижими имоти, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, като дейността ще се развива в страната и в чужбина.

гр. София, ул. Витоша 68