Фирма Булсатком

Свържи се с фирма Булсатком

Изграждане, използване, поддържане и развитие на обществени електронни съобщителни мрежи и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях; извършване на всякакъв род дейности и услуги в сферата на електронните съобщения, телекомуникациите и технологиите за обмен и пренос на информация; покупка, продажба, производство, преработка, окомплектовка, сервиз и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения, компоненти и крайни устройства, включително на индивидуални и колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми; развойна, иновационна и консултантска дейност в сферата на електронните съобщения и сигурността на електронните съобщителни мрежи; рекламни и маркетингови услуги; търговско представителство и посредничество; транспортно-спедиторска дейност и логистика (след издаване на съответните разрешения, лицензи и лицензии за всяка от горепосочените дейности), както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. София, ул. Магнаурска школа 15