Фирма ДА – РА 86 ЕООД

Свържи се с фирма ДА – РА 86 ЕООД

ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СДЕЛКИ С КОМПЮТЪРНИ ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, РЕМОНТНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ; КОМУНАЛНО- БИТОВИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРЕМОНТНИ И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Бургас, ул. ул. ЯСТРЕБИНО 17

Телефон: **********