Фирма ДЕТИ 58

Свържи се с фирма ДЕТИ 58

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка, строеж и обзавеждане на соларни системи, водноелектрически централи и ветрогенератори /вятърни турбини/ и експлоатация на такива централи за добив на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и сделки свързани с покупко-продажба на добитата електрическа енергия; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, ресторантьорски услуги и кафетерия, рекламни, информационни, програмни или други услуги; маркетингова, консултантскадейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; външнотърговски сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.