Фирма ЕМДЕРАЛ КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ЕМДЕРАЛ КОНСУЛТ

Консултантска дейност, изработване на рекламни продукти, компютърни, информационни услуги, изработка и внедряване на софтуер и програмни продукти, предоставяне на услуги чрез Интернет, производство на телевизионни и радио продукции, извършване на комисионни и спедиционни сделки, организиране на панаири, изложби, форуми и семинари, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона