Фирма СИМЕЛ – ЕЛЕНА МИЛОВА – СТОЙЧО МИЛОВ

Свържи се с фирма СИМЕЛ – ЕЛЕНА МИЛОВА – СТОЙЧО МИЛОВ

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА -ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКПОРТ С ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. Георги Кирков 2