Фирма ЕУРОПЕАН АГ

Свържи се с фирма ЕУРОПЕАН АГ

Правни услуги, проучване на пазара, бизнес услуги, управление и подбор на персонала, проучване и развитие на фирмите, посредническа дейност за сектора облекло, покупко-продажба на текстилни изделия и облекла, покупко-продажба на електронни и информационни технологии, услуги, свързани с покупка, продажба, отдаване под наем и/или лизинг на моторни превозни срества и плавателни съдове (яхти)

гр. София, ул. ул. Поп Богомил 1А