Фирма ЕВОГТМ

Свържи се с фирма ЕВОГТМ

покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки собствено производство;
сделки по осъществяване на търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки;
консултантски и административни услуги в областта на фирменото управление;
както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а когато се изисква разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение;

гр. Бургас, ул. ул. Марагидик 19