Фирма ГАРТРЕФ

Свържи се с фирма ГАРТРЕФ

Извършване на образователни услуги, организиране на езикови курсове, подготовка за явяване на международно признати изпити, дистрибуция на учебни помагала и мултимедия, преводи и коригиране на текстове,-продажба на стоки собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,-покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и извършване на всички други дейности, незабранени със закон.

с. Церова кория, ул. ул. ПЕТА 12