Фирма Голден Бийч

Свържи се с фирма Голден Бийч

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРОЯВИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ С КУЛТУРЕН И ОПОЗНАВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, СПОРТНО-АНИМАЦИОННИ, КОНГРЕСНИ И ДЕЛОВИ ПРОЯВИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕКИПИРОВКА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ШКОЛИ И КЛУБОВЕ ПО ЕЗДА, ЯХТИНГ, СЪРФ, СПОСОБСТВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, И СТОКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СПОРТНИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СПОРТНА АНИМАЦИЯ И УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА И ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ СДЕЛКИ.