Фирма ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ

Свържи се с фирма ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ

Извършване на специализирани проучвания в областта на човешкото зрение, изготвяне и организиране на програми за запазване функционалността на човешкото зрение, консултантска дейност, издателска дейност, рекламна дейност, изработване, публикации и разпространение на материали за човешкото зрение, организиране на обучения, курсове и семинари за ползите от подобряване на човешкото зрение, , както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. бул. Джеймс Баучер 23