Фирма ХЕЙ ГОРДЖЪС

Свържи се с фирма ХЕЙ ГОРДЖЪС

Покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, преработка или/и продажба на всякакви продукти и стоки, внос и износ на всякакви видове стоки и услуги, търговско представителство, посредничество, консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. УЛ. БЯЛА РЕКА 12, КОМПЛЕКС “ГАРИТИДЖ ПАРК”

Телефон: +359 896806229