Фирма ВЕГА Д-99

Свържи се с фирма ВЕГА Д-99

Производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, производство на непреработена и преработена растителна и животинска продукция и търговия със същата, дестилати и спиртни напитки; производство и търговия със спиртни напитки, извършване на услуги на физически лица за производство на ракии от собствени суровини и материали за лично потребление в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, механизирана и ръчна обработка на земеделски земи, агротехнически услуги търговия с недвижими имоти, строителство, и всякаква друга незабранена от закона дейност, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

с. Горен чифлик, ул. Орлов камък 68