Фирма И.КОЛЕВ-2017

Свържи се с фирма И.КОЛЕВ-2017

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален , преработен или обработен вид ; продажба на стоки от собствено производство ; разкриване на търговски обекти и увеселителни заведения; внос и износ; строителство и всякакъв вид строителна дейност, строително – монтажни, шлосерски, заваръчни и други услуги; комисионни, спедиционни, куриерски, превозни и транспортни сделки търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туроператорски или други услуги, складови сделки ; сделки с интелектуална собственост; покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на всякаква друга основна , помощна и странична/съответно лицензирана/незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон. Дейностите за които се изисква издаването на съответния лиценз ще се извършват след издаването на същия .