Фирма ИБЛБ

Свържи се с фирма ИБЛБ

Преводачески услуги; проектиране и строителство; ресторантьорство, туризъм и хотелиерство след лиценз; външна и вътрешна търговия; транспортна и спедиторска дейност; покупка на недвижими имоти, ремонт, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; комисионни сделки; търговско посредничество и представителство, лизинг, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

с. Приселци, ул. ул. Георги Бенковски 16