Фирма Имидж Трейд

Свържи се с фирма Имидж Трейд

Търговско представителство и посредничество; имидж консултации и цветови анализ; транспортни, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки услуги, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, обработка на земеделски земи със селскостопанска техника, търговия; внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж, обзавеждане, ремонт и подобрения на недвижими имоти с цел продажба; хотeлиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост и транспортни и други услуги и дейности разрешени от закона

гр. Варна, ул. Оборище 36