Фирма СЕВДА 2021

Свържи се с фирма СЕВДА 2021

– покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество;комисионни, спедиционни и превозни сделки;складови сделки; лицензионни сделки;,хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,ресторантьорски издателски или други услуги; стоков контрол
сделки с интелектуална собственост; лизинг;

гр. Бургас, ул. ДРУЖБА 6