Фирма ЛАЙТЕКОВИНД

Свържи се с фирма ЛАЙТЕКОВИНД

Вътрешна и външна търговия; производство и продажба на електроенергия; производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране, строителство, монтаж, завършване, управление и експлоатация на енергийни проекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; разработване на природосъобразни проекти; изграждане на съоръжения за повишаване на енергийната ефективност; производствена дейност; маркетингова, посредническа и комисионна дейност; хотелиерство ресторантьорство, туризъм след издаване на лиценз; превоз на пътници и товари след разрешение; строителна дейност; ремонтна, монтажна и сервизна дейност; информационна, рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; покупко-продажба на движими и недвижими имоти; услуги на физически и юридически лица; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители;

гр. Варна, ул. Димитър Константинов 6А