Фирма Инова Армтек

Свържи се с фирма Инова Армтек

Износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, както и други дейности, непротиворечащи на закона.

гр. София, ул. ул. Граф Игнатиев 14