Фирма Инвела – Медико-дентален център

Свържи се с фирма Инвела – Медико-дентален център

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ по дентална медицина, съгласно чл.16 от Закона за лечебните заведения.

гр. Пловдив, ул. Александър Стамболийски 76