Фирма ИВАЙЛО КИРИЛОВ – ИВО 95

Свържи се с фирма ИВАЙЛО КИРИЛОВ – ИВО 95

Импорт, експорт и реекспорт; осъществяване на бартерни, компесационни и други специфични сделки и операции; покупка на стоки с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид в страната и/или чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговското представителство и посредничество в страната и в чужбина; информационна дейност, предоставяне на различни услуги; ресторантьорство; туристическа, хотелиерска дейност след издаването на лиценз; маркетингова дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

Телефон: 0899277614