Фирма КРАН КАР

Свържи се с фирма КРАН КАР

Строително монтажни и строително-ремонтни дейности; Покупка на стоки и цруги вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид Продажба Търговия с недвижими имоти и движими вещи; Търговско представителство, посредничество и комисионни сделки; Консултантска дейност, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

с. Царев брод, ул. УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 22