Фирма КРИСТИЯНА 6973

Свържи се с фирма КРИСТИЯНА 6973

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СЕРВИЗНИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

с. Сливата, ул. ВИДИНСКО ШОСЕ 87