Фирма ЛАВОРО 1

Свържи се с фирма ЛАВОРО 1

Строителни и ремонтни дейности, ВиК и електро инсталации; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство; Проектиране и строителство; Представителство и посредничество в страната и чужбина; Транспортни, спедиторски, комисионни, консигнационни, складови, рекламни и лизингови сделки; Хотелиерски, туристически или други услуги, както и осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, които не са забранени със закон или подзаконови нормативни актове.

гр. Пловдив, ул. ул. Булаир 26