Фирма МРМ метали и сервизен център

Свържи се с фирма МРМ метали и сервизен център

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ АРТИКУЛИ ЗА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕРНИ УСЛУГИ, ВНОС-ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Пловдив, ул. МАРИЦА 69