Фирма НДРЕКАЙ-КЛОН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма НДРЕКАЙ-КЛОН БЪЛГАРИЯ

Строителство и ремонт на обекти. Рязане, транспорт, използване, продажба на едро и дребно на дървен материал. Събиране на билки, етерични есенции, на дребно и едро. Търговия с различни индустриални и хранителни стоки. Транспорт на стоки и пътници. Внос и износ на машини, резервни части. Отглеждане на гори, залесяване и подобряване на гори, планински масиви, експлоатация на гори. Отглеждане на флора и фауна, ливади и пасища. Пристанищни товарни и разтоварни дейности. Търговия на едро с горива. Внос, износ, складиране на избухливи вещества /експлозиви,; за гражданска употреба. Събиране, обработка и продажба на железен скраб и цветни метали. Изпълняване на стопански дейности, юридически, индустриални, производствени, търговски, които са свързани пряко или косвено с дейността на компанията, в рамките на законовата рамка, за реализирането на всеки подходящ бизнес, свързано с постигането на целите на компанията. Предлагане на мрежи и услуги за електронна комуникация. Изграждане на фибро- оптични трасета. Търговия с електрически съоръжения и машини за индустриална употреба. Изграждане на линии високо напрежение 110 kV, 220 kV, 400 kV. Изграждане на електрически подстанции. Проучване и проектиране, надзор и контрол на граждански- индустриални обекти. Проектиране, доставка на вода с колектори, местни и второстепенни пътища, Проектиране на ел. линии високо и ниско напрежение. Проектиране на ел. подстанции. Боядисване на метални стълбове.

гр. Благоевград, ул. ШЕЙНИЦА-Ш.24 5