Фирма ПАНИ СТИЛ 2021

Свържи се с фирма ПАНИ СТИЛ 2021

Производство на текстилни стоки и облекла, внос и износ, складиране, дистрибуция и обработване на платове или изработени продукти, шивашки услуги, импорт и реекспорт на стоки, маркетинг, инженеринг, строителство и производство по смисъла на чл. 1 от ТЗ продажба на стоки и вещи по Интернет /Интернет- магазин/ строителство, ремонтна дейност, вътрешно и външнотърговска дейност-експорт, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, внос и износ на промишлени и селскостопански стоки, компютърна текстообработка, преводи, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности, разрешени от закона, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин.

гр. Пловдив, ул. БИТОЛЯ 63