Фирма ПР АКАУНТ КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ПР АКАУНТ КОНСУЛТ

Специализирано счетоводно предприятие за извършване на счетоводни услуги, счетоводни и данъчни консултации, изготвяне на годишни, междинни и други финансови отчети, съгласно приложимото законодателство и други дейности, незабранени от закона, за тези за които се изисква разрешителен или лизензионен режим – след съответното разрешение.