Фирма РЪН АДВЪРТАЙЗИНГ

Свържи се с фирма РЪН АДВЪРТАЙЗИНГ

рекламна и маркетингова дейност, издателска дейност, дизайн, лизингови и комисионни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, компютърни услуги и дейности, строителство и покупко-продажба на недвижими имоти, транспортно-спедиторски услуги в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

гр. Банкя, ул. ул. “Ясен” 4А