Фирма РДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Свържи се с фирма РДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; търговско представителство, агентство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; външна и вътрешна търговска дейност;производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина, производство и търговия със съоръжения за бита и промишлеността; туристическа агентска и туристическа туроператорска дейност (след лиценз); услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; строителство и ремонт на сгради; покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, транспортни,комисионни,складови и лицензионни сделки; изграждане, наемане и комплексна експлоатация на нощни заведения, за обществено хранене, дискотеки, нощни клубове, барове и ресторанти, предоставяне на кетъринг услуги; организиране на развлекателни мероприятия и шоу програми, аниматорска дейност, участия в изложбени събития; предоставяне на финансови услуги и консултации във връзка с платежни системи и криптовалута; продуцентски дейности; бизнес консултации и посреднически услуги при подписване на договори за доставка на електроенергия, газ и благородни метали (след лиценз), както и всичко друго незабранено от закона.

гр. Варна, ул. “Тодор Бояджиев” 3