Фирма РДС КОНСУЛТИНГ

Свържи се с фирма РДС КОНСУЛТИНГ

подбор и избор на персонал, водене на кореспонденция, консултантски услуги, квалификация и преквалификация на персонал, човешки ресурси, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги; посредничество при сделки с недвижими имоти; търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и лизингови сделки; строителна и ремонтна дейност; транспортна дейност; туристическа дейност след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, покупка и управление на недвижими имоти и други дейности, разрешени от закона

гр. Варна, ул. ул. «Янко Славчев» 46