Фирма Ро.Ми

Свържи се с фирма Ро.Ми

Търговия на едро и дребно, включително търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки, сокове, води, бира, алкохолни напитки, храни и хранителни стоки, цигари и тютюневи изделия; внос, износ и реекспорт; покупка, продажба, преработка и производство на стоки, изделия, безалкохолни напитки, храни; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни, таксиметрови, спедиторски, информационни, издателски, маркетингови и други услуги; лизинг; търговия и производство на селскостопански стоки, включително собствено производство; превоз на пътници и товари, включително международен превоз; строителство, както и всички други дейности, незабранени от закона.

гр. Чирпан, ул. Стоян Заимов 2А