Фирма РОЛТАГ

Свържи се с фирма РОЛТАГ

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид;спедиционна и складова дейност,посредническа и комисионна дейност;лицензионни сделки превозни сделки и транспортна дейност;внос на лекарства и търговия с медицински изделия:производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати,търговия в страната и чужбина,научно-изследователска дейност в областа на фитохимията,химията и фармацията;извършване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства;извършване на лабораторни и медиколабораторни изследвания,медико-диагностични изследвания;както и всички други дейности и услуги,незабранени от закона ,както и такива,след издаване на необходимия за това лиценз или разрашително от съответния държавен орган.

гр. Варна, ул. бул. Цар Освободител 107а

Телефон: 0889394101