Фирма Сани 09

Свържи се с фирма Сани 09

Производство и търговия с всички видове селскостопански произведения от растителен и животински произход, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита и всички видове потребителски стоки, производство и търговия на месо и местни изделия, комисионна, спедиционна /без поща/, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, таксиметрова и превозна дейност, ресторантьорско – хотилиерска /след лиценз/, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, търговия с недвижими имоти, агентска и посредническа дейност, внос, износ, реекспорт на промишлена и селскостопанска продукция във и от страната, а така също и всички други стопански дейности незабранени от закона /когато се предвижда разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз/.

гр. Стара Загора, ул. ул. “Христо Ботев” 62