Фирма Силва Бюти Академи

Свържи се с фирма Силва Бюти Академи

Търговска дейност с козметика и козметични продукти в страната и чужбина,обучения и презентации свързани с козметични техники, продукти и процедури, търговско представителство внос, износ, реекспорт; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и отделни търговци; търговия на едро и дребно, включително по интернет; както и всяка друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

гр. София, ул. Никола Вапцаров 23