Фирма ТРАКИЙЦИ 51

Свържи се с фирма ТРАКИЙЦИ 51

Предоставяне на услуги за полагане на грижи за възрастни хора и хора с увреждания; разкриване на домове за възрастни хора и хора с физически увреждания; извършване на търговски сделки; рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; както и всички други сделки и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.

гр. Пловдив, ул. ул. ГЕНЕРАЛ ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 7