Фирма Трейд Венчър

Свържи се с фирма Трейд Венчър

вътрешна и външна търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг и реклама, транспортни услуги, ремонт на машини и съоръжения, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Пирин 59