Фирма ТУР ТРАНС 85

Свържи се с фирма ТУР ТРАНС 85

Строително-монтажни и довършителни работи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство и туризъм; даване под наем и експлоатация на собствени и наети недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, разкриване на кафетерии, питейни заведения и заведения за обществено хранене; разкриване на магазини, бутици, зали за електронни игри; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти цел продажба; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; охранителна дейност /след получаване на лиценз/; куриерски услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; внос и износ с всички видове стоки; търговия с твърди, течни и газообразни горива; събиране и продажба на билки, гъби, цветя, диворастящи и култивирани плодове; шивашки, дърводелски, стругарски, копирни, машинописни услуги, преводи.