Фирма ВАНЕСА БАУ-73

Свържи се с фирма ВАНЕСА БАУ-73

Строителство, строително монтажни услуги, довършителни дейност; Изграждене и поставяне на електроинсталции, електрообзавеждане и електрооборудване, ВиК услуги, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; търговско представителство и посредничество; търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни и други стоки; покупка и продажба на недвижими имоти; проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.

с. Цани Гинчево, ул. Тича 5