Фирма АКТИВ КОНСТРУКТ

Свържи се с фирма АКТИВ КОНСТРУКТ

Образователна и учебно-възпитателна, научно-изследователска, внедрителска и развойна, и консултантска дейности. Дружеството осъществява своята дейност в очертаните основни направления чрез: организиране и провеждане на специализирани курсове за образование и обучение, включително и за поддържащо обучение по различни дисциплини, включително и за езиково и компютърно обучение на деца, ученици и възрастни, организиране и провеждане на курсове за професионално обучение, включително и вътрешно-фирмени и междуфирмени обучения и бизнес-трейнинги, организиране на дейности, организиране и провеждане на ученически занимални / часове по самоподготовка /, организиране на дейности в център за предучилищно и училищно възпитание, обучение и подготовка, обучение по български език и литература за български деца, обучаващи се в чужди образователни системи и български език за чужденци, организиране на научно-изследователски и внедрителски работни екипи и управление на тематичната работа на групите и екипите, включително популяризиране и реализация на резултатите от тематичните разработки, организиране на тематични консултантски екипи по внедряване на научно-технически разработки, усвояване на добри производствени и бизнес практики, разработване, управление и отчитане на финансови и бизнес проекти. В осъществяване на своя предмет на дейност дружеството организира и провежда: конференции, семинари и колоквиуми, ученически състезания, олимпиади, турнири и други сходни прояви, тематични целеви детски и ученически екскурзии в страната и чужбина, езикови ваканции и спортни лагери, производство и разпространение на книги, списания, наръчници с подменяеми страници и др. печатни материали, социална, образователна, учебно-възпитателна дейност, организиране и извършване на обучения и семинари, изследвания и анализи, финансово-счетоводни услуги и консултации, систематизиране на информация, външно и вътрешно търговска дейност, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството може да извършва и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.