Фирма БОКОНИ – ТРЕЙД

Свържи се с фирма БОКОНИ – ТРЕЙД

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, преработка на месо и продажба на месни продукти, търговия с алкохолни напитки /след леценз/, цигари /след лиценз/, кафе, сладкарски изделия, топли и студени закуски , сладолед и безалкохолни напитки. Хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги.

гр. Плевен, ул. бул.„Христо Ботев“ 105