Фирма ВИП 1111

Свържи се с фирма ВИП 1111

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

гр. Русе, ул. ул. Тодор Икономов 7