Фирма ДЕНСИ – ДД

Свържи се с фирма ДЕНСИ – ДД

СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ВЪВ
ВСИЧКИТЕ И ФОРМИ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ/ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ
СТОКИ ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА,
ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДИСТРИБУТОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ,СПЕДИТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. ДРУЖЕСТВОТО, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ,ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Перник, ул. ЛЮЛИН 12