Фирма ДЖИЕРДЖИ МАСТЪР

Свържи се с фирма ДЖИЕРДЖИ МАСТЪР

Строително-монтажни, ремонтни и довършителни работи и услуги производство и изработка на метални изделия, мебели и търговия с тях. Строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Производство на стоки с цел продажба. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид. Внос и износ на стоки и услуги. Комисионна, складова и лизингова дейност. Търговско посредничество и представителство. Превозна, спедиционна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска дейност и предоставяне на други видове услуги, както и всички незабранени от закона дейности и услуги, които по предмет и обем следва да се водят по търговски начин, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.